Renault ovih dana ponosno objavljuje da je u partnerstvu sa kompanijama Qualcomm Technologies i Vedecom, demonstrirao dinamičko bežično punjenje električnih vozila DEVC (Dynamic Wireless Electric Vehicle Charging). U okviru programa Fabric, vrijednog 9 miliona evra, kojeg dijelom finansira Evropska Unija, Vedecom je instalirao 100 metara dugačku test stazu, koja omogućava indukciono bežično punjenje baterija automobila koji prolazi iznad nje, snagom od 20 kW, pri brzinama kretanja do 100 km/h. Dovoljno je da se automobil, opremljen sekundarnim kalemom, kreće iznad primara ugrađenog u stazu, kada počinje proces punjenja baterija.